DeyleBouw

Kwaliteit en garantie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Kwaliteit

Kwaliteit en garantie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het komt er op neer, dat als je kwaliteit levert zoals Deylebouw dat gewend is, de garantie een vanzelfsprekende zaak is waar in de praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt behoeft te worden. De bestaande klantenkring van Deylebouw heeft dit in de vaak jarenlange contacten al ervaren.

Maar als nieuwe klant is het prettig te weten dat Deylebouw lid is van BouwGarant en Bouwend Nederland. De regels van deze organisaties dwingen hun leden om werk van de beste kwaliteit te leveren en eventuele problemen netjes op te lossen. 
Bij Deylebouw wordt veiligheid hoog in het vaandel gedragen: alles wordt op een zo veilig mogelijke manier uitgevoerd. Niet alleen in de werkplaats, maar ook op de werklocaties, met klimmaterieel, omrastering, persoonlijke beschermings-middelen enzovoort.
Alle medewerkers van Deylebouw zijn in het bezit van het VCA-certificaat. Dit wil zeggen dat met goed gevolg een cursus is afgelegd op het gebied van veiligheid voor aannemers in de bouw. De directe aanleiding om het certificaat te behalen was dat enkele grote klanten (bedrijven en overheden) dit eisen. Maar ook in het kleinschaliger werk is het een groot succes, want veilig werken betekent ook netjes werken en alle klanten stellen dát op prijs!